Sistema d’enregistrament i anàlisi del consum elèctric

NOVTEC SL crea VMeter, un software de control de consum energètic que permet enregistrar i analitzar el consum elèctric de les empreses.

Entre d'altres funcions, VMeter permet  registrar el consum elèctric per instal·lació/zona, comparar tarifes elèctriques i simular el cost històric real del consum de l'empresa, controlar consums en Kwh i €, comparar consums, imprimir estadístiques, capturar dades tècniques, configurar alarmes per excés de consum o caigudes del subministrament elèctric, entre d'altres.

El sistema VMeter es composa de dues parts: Client i servidor. La part client està preparada per capturar les dades d'instal·lació elèctrica a través d'un dispositiu capaç d'analitzar el consum i enviar les dades, mitjançant un mòdem 3G, al servidor al núvol. La part servidor és on s'emmagatzemen les dades de cada client i permet realitzar l'anàlisi i comparatives mitjançant una aplicació web.