Sistema Lector RFID per pernils (curat i fresc)

NOVTEC SL, conjuntament amb Giotex Tagnology SL, ha desenvolupat un sistema de lectura i pesatge de pernils identificats amb tags RFID HF.

Aquest sistema permet la lectura i pesatge de cada una de les peces de pernil o espatlla i enregistrar el seu pes indivdual, per tal de fer el seguiment de la traçabilitat i alhora fer possible el càlcul de mermes durant el procés de producció. El sistema està dissenyat per aconseguir el 100 % de lectures satisfactòries del xips col·locats a les peces, gràcies a que el túnel està fabricat amb materials aptes per el contacte alimentari i que no interfereixen amb la lectura.