Generador de catàlegs per iPad

Generador de catàlegs per iPAD. Permet crear catàlegs amb continguts dinàmics per presentar la seva empresa, els seus productes i donar-se a conèixer amb la flexibilitat de poder realitzar els canvis desde la seva empresa mitjançant un navegador connectat a internet.

Més informació :

http://www.icataleg.com