Vídeo vigilància mitjançant tecnologia IP

NOVTEC ofereix la opció de poder gaudir del sistema de vídeo vigilància mitjançant dispositius IP que permet funcionalitats avançades que no permet la vídeo vigilància amb dispositius analògics. A més també facilita la integració i l'accessibilitat amb els dispositius mòbils. A més podem dir que NOVTEC treballa amb l'empresa Synology.

Videovigilancia

Avantatges importants:

  • Dispositius econòmics en comparació als sistemes tradicionals de vídeo vigilància analògica.
  • Baix cost d'implantació al poder utilitzar la seva xarxa Ethernet o fins i tot una xarxa wifi per interconnectar els dispositius.
  • Accessibilitat des de qualsevol dispositiu connectat a Internet amb un navegador web.
  • Fàcil utilització mitjançant programes adaptats als telèfons smartphones y tablets actuals
  • Alertes mitjançant email, sms o trucades a mòbils.
  • Capacitat d'emmagatzematge en format digital
  • Integració amb altres aplicatius com poden ser softwares de control de presència, sistemes autònoms desatesos, etc.