VeuIP / VoIP

Interessat en els serveis de VeuIP? Li agradaria saber els costos que li podria suposar per la seva empresa? De mitja per la nostra experiència es pot aconseguir entre un 30% i un 60 % sense perdre cap prestació que li ofereixi la telefonia tradicional.

VeuIP

La veuIP és un sistema que pot aportar grans estalvis en concepte de costos de comunicacions. Ara bé, és un sistema complex que necessita uns requisits previs abans d'implantar-la, que només professionals experts en xarxes i comunicacions li podran garantir.

Ben instal·lada serà un encert i una millora en la competitivitat de la seva empresa, tant per la reducció de costos com per les moltes funcionalitats avançades que permet utilitzar. Mal instal·lada es pot convertir en una mala decisió, en un problema greu de comunicacions que li podria comportar perjudicis importants.

                                                                                  VoIP

 

A NOVTEC li oferim la possibilitat de poder-ho instalar. Si vol més informació podem assessorar-lo sense compromís.