Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2010 és un servei intern de correu, contactes, calendari, tasques, etc. per l'empresa.

Permet crear bústies per usuaris d'active directory i sincronitzar cadascuna d'elles amb tot tipus de dispositius.

 
  • Pc d'escriptori mitjançant Microsoft Outlook
  • Dispositius mòbils com tablets o smartphones
  • Accés des de qualsevol navegador mitjançant OWA (Outlook Web Access)

Sistema que permet tenir la informació en tot moment centralitzada en tots els seus dispositius i un perfecte control per part de l'empresa de tot el contingut de dades que generen els seus empleats.

                                                                                   

 

 

 

 

Consulti’ns totes les possibilitats i l'assessorarem amb tot el que necessitaria per posar el sistema en marxa.