Industrials

Els projectes industrials que implementa NOVTEC son aquells que estan destinats a enllaçar la maquinaria industrial, línies de producció, etiquetatge, pesatge, empaquetat, preparació de comandes, traçabilitat de producte, etc. amb el software central o ERP de l’empresa. Durant anys hem desenvolupat y posat en marxa en diferents clients, software que faciliten la feina de captació de dades als operaris, reduint errors, augmenten el control, reduint costos i aportant un gran valor tecnològic a les empreses.

Com?

Analitzant les diferents seccions a optimitzar. Aprofitem el hardware actual del client sempre que sigui possible o el canviem per un altre adequat per poder capturar la informació i introduir-la automàticament al sistema. Programem la maquinaria a través de les ordres de fabricació que marca el sistema, evitant error humans que endarrereixen les produccions i augmenten els costos.

Software desenvolupats por NOVTEC:

NOVTEC Indusrtial Proc & Product traceability

NOVTEC Stocks & Labeling

NOVTEC Picking & Logisticss