Consultoria

A Novtec S.L oferim un servei de consultoria de projectes, on fem un estudi i presentem una proposta per cobrir les necessitats presents i futures de l'empresa. Amb un anàlisi valorat i documentat perquè el client pugui planificar la implantació en varies fases perfectament valorades.

Consultoria_innovacion.jpg 

 

ASSESSOR TECNOLÒGIC

Disposa d'un assessor per afers comptables, fiscals, laborals, d'un advocat per temes de legislacions i creu que són necessaris perque vetllin pel bon funcionament del seu negoci?  

A Novtec proposem la figura de l' Assessor tecnològic, aquella persona experta en noves tecnologies, amb bona experiència en projectes d'aquest tipus, que es mou continuament per varis clients veien diferents projectes, capaç d'aconsellar-li sobre cap a on s'haurien d'encarar els projectes relacionats amb noves tecnologies (informàtica, comunicacions, automatizació, tractament de dades...) tant presents com de futur.

D'aquesta manera les seves inversions es rentabilitzarien al maxim i els dirigents de la seva empresa es podran despreocupar sobre quina tecnologia seria la més adecuada en cada moment.

Per oferir aquesta figura, ens basem funamentalment en:

  • Professionalitat
  • Confiança
  • Bona formació i experiència
  • Exigència i bons resultats

Tot això per poder donar als nostres clients l'assessorament que a dia d'avui tant necessiten per actualitzar els seus negocis al segle XXI.

Aportem solucions que podem portar a terme nosaltres mateixos o bé controlar la bona implantació d'un tercer proveidor de serveis o projectes especialitzat i assegurar d'aquesta manera que el client acabi obtenint els objectius esperats.