NOVTEC Sales

NOVTEC Sales Horitzontal.jpg

Software de Gestió integral per el seu departament comercial (CRM)

 

Els comercials de la seva empresa encara van amb suport paper? O bé el software del que disposen no compleix amb totes les necessitats?

El temps entre que el comercial realitza la venda i es processa la comanda és el desitjat?

Disposa de fotografies per ensenyar els productes que ven? Es poden actualitzar pràcticament en temps real en cas de nous productes? 

Disposa d’alguna eina on anotar el seguiment de les visites? 

Amb NOVTEC Sales disposarà d’una eina molt completa per dotar el seu departament comercial de tot el necessari per gestionar la seva cartera de clients. Es tracta d’un software molt complet per facilitar les tasques diàries i portar el control d’una o vàries carteres/rutes des d’un dispositiu mòbil iPad o iPhone.

A continuació descrivim algunes de les funcions principals de l’aplicatiu NOVTEC Sales:

  • Gestió de comandes
Creï una comanda en pocs segons, a través del dispositiu mòbil o tablet i enviï-la directament a la central per al seu processament. 
  • Control de cobraments
Porti un control dels cobraments parcials o totals, anoti la forma en la que s'ha realitzat el pagament,...
  • Devolucions de producte
Podrà indicar els motius de la devolcuió i informar de les dades del material retornat.
  • Redacció ràpida de Rapports
Registri la informació de la relació amb els clients o potencials, valori la satisfacció dels clients per article, sistema d'avisos,...
  • Catàleg de productes (iCatàleg)
Combinació amb l’aplicatiu de Novtec iCatàleg, podrà mostrar informació i fotografies del seus articles i mantenir-ho actualitzat en tot moment. 
  • Estadístiques per representant
Elaboració d'estadístiques segons vendes, cobraments, articles,...

Adaptable a la majoria dels ERPs del mercat. 

A NOVTEC també oferim el producte vSales Software per Windows Mobile 6.5 o Phone 7 amb les següents funcions: 

  • Entrada de comandes
  • Históric de comandes
  • Control de cobraments
  • Gestió de devolucions de producte

Consulti'ns el seu cas sense compromís. Demani'ns més infromació o una demostració per veure totes les possibilitats.