NOVTEC Industrial Proc & product traceability

A NOVTEC som conscients de la importància de la informatització dels processos industrials i de la traçabilitat per poder portar a terme un bon control dels stocks i una bona organització i distribució dels productes, entre altres coses.  

Ens encarreguem de la informatització de processos industrials, etiquetatge, pesatge, traçabilitat, control d’estocs i automatització de línies de producció/expedició de comandes.                                               

RFID_codisbarres_1D_2D_0_0.jpg

 

Representació NOVTEC Industrial Proc & product traceability
 
 
Trazabilidad_Interna.jpg